Komunikaty - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Aktualności


KOMUNIKAT
 
WS. ZASAD FUNKCJONOWANIA OBSŁUGI LOKATORÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SKARBEK”
   
w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid – 19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami w kontaktach miedzy ludźmi
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” z dniem 20 października 2020 r. do odwołania:
 
 
- wstrzymuje się przyjęcia interesantów w siedzibie Spółdzielni;
 
- ogranicza się interwencje służb technicznych utrzymania ruchu instalacji w lokalach mieszkalnych tylko do przypadków zagrożenia bezpośredniego życia, zdrowia lub zabezpieczenia mienia;
 
- ogranicza się interwencje służb techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni w zakresie przeprowadzania wizji w lokalach.
 

Jeżeli to możliwe zachęcamy do załatwiania spraw : drogą telefoniczną, mailową lub pocztą tradycyjną.
 
Jednocześnie informujemy, że na drzwiach Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” została umieszczona skrzynka do której można wrzucać korespondencję.
 

Kontakt telefoniczny:
 
Sekretariat  74 666 22 60
 
Dział Techniczny  74 666 22 79  74 666 22 69
 
Dział Czynszów  74 666 22 76  74 666 22 75
 
Wspólnoty  74 666 22 65
 

Poczta elektroniczna adres e-mail  sekretariat@sm-skarbek.pl
 
 Wałbrzych, 19.10.2020 r.
 
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Wałbrzychu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT
WS. ZASAD FUNKCJONOWANIA OBSŁUGI LOKATORÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SKARBEK”
w związku ze znoszeniem przez rząd kolejnych ograniczeń, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek”
z dniem 01 czerwca 2020 roku przywraca bezpośrednia obsługę lokatorów.
można będzie załatwiać sprawy, których załatwienie nie jest możliwe w inny sposób

1. Prosimy osoby wchodzące do Spółdzielni aby były wyposażone w maseczki.
2. Przy wejściu do Spółdzielni znajduje się punkt dezynfekcji dłoni, z którego należy skorzystać przed i po wizycie.
3. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w pomieszczeniu biura oprócz pracownika może przebywać jedna osoba
4. Jeżeli to możliwe zachęcamy do załatwiania spraw: drogą telefoniczną, mailową lub pocztą tradycyjną.

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat              74 666 22 60
Dział Techniczny      74 666 22 79  74 666 22 69
Dział Czynszów        74 666 22 76  74 666 22 75
Wspólnoty               74 666 22 65
      
Poczta elektroniczna adres e-mail:  www.sm-skarbek.pl
 

 


Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści