Zgodnie z obwieszczeniem Komornika Sądowego w dniu 22.06.2023 o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr. 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 66II/218, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00070187/4.

Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny nr 218 przy ul. Moniuszki 66 II w Wałbrzychu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,86 m2. Lokal położony na trzeciej kondygnacji składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC.

Suma oszacowania wynosi 86 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 650 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 10.00 do 12.00.