Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
            Wspólnie możemy Więcej !!!


SM „Skarbek” informuje, że Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które należy złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 30 czerwca 2022r. zostały ZŁOŻONE dla wszystkich budynków Zarządzanych i Administrowanych przez tut. Spółdzielnię.
GALERIA
Telefony alarmowe
KOMUNIKAT

Zmiana firmy
bieżącego utrzymania sprawności technicznej !!!
KOMUNIKAT

Zmiany w Regulaminie rozliczeń przychodów i kosztów
Odpady
Telefon Senioralny
KOMUNIKATY

po Walnym Zgromadzeniu
2022 r.

Urząd Miasta Szczawno Zdrój
Nasi
Partnerzy
Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha
Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści