Informacja ws. zgłaszania remontów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Wałbrzychu informuje, właścicieli i lokatorów zamieszkałych w nieruchomościach zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię o możliwości zgłaszania propozycji z zakresu potrzeb remontowych czy też inwestycyjnych w swoich nieruchomościach w tym też zagospodarowania terenów wchodzących w skład tych nieruchomości.

Propozycje państwa po dokonaniu ich oceny pod względem technicznym i finansowym a także po uzyskaniu akceptacji na ich wykonanie przez większość właścicieli i lokatorów zamieszkałych w danej nieruchomości, będą mogły być ujęte w planach remontowych, tworzonych dla tych nieruchomości.

Informujemy też, że w I kwartale każdego roku Zarząd Spółdzielni zbiera potrzeby remontowe na nieruchomościach i konsultuje je z właścicielami i lokatorami w celu przygotowania rocznego planu remontowo/gospodarczego.

Zgłoszenia, o których mowa wyżej można składać na piśmie w siedzibie Spółdzielni lub przesłać w formie e-mail na adres: sekretariat@sm-skarbek.pl.