W związku z wieloma zapytaniami na temat wysokości ustawionej stawki (ryczałt)/m2 C.O. przedstawiam poglądową tabelę porównując miesiąc luty rok do roku oraz wartości zużycia ciepła na poszczególnych nieruchomościach w stosunku do tych, którzy mają zużycie na najniższym poziomie. Widać, że nieruchomości na których było zrobione ocieplenie, mają dużo niższe zużycie. Kredyty na inwestycje termomodernizacji pociągają koszty, jednak w późniejszym czasie przynoszą oszczędności. Dyscyplina oszczędzania i zaangażowanie, też przynosi rezultaty, co pokazuje pozycja 13. Niektóre nieruchomości osiągają poziom zużycia ciepła ok 2 razy większy od tych na niskim poziomie, to trzeba zdać sobie sprawę z kosztów jakie trzeba ponieść. Będziemy z Państwem o tym rozmawiać i wypracowywać wspólne rozwiązania.

Życzę miłej lektury