Komunikat z PEC

W związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy ul. Fortecznej nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Przerwa obejmie wszystkich odbiorców ciepła z ul. Fortecznej i ul. Senatorskiej.

Początek wstrzymania dostaw ciepła nastąpi w czwartek (25.04.2024) od godz. 20:00

Planowane wznowienie dostaw ciepła nastąpi w piątek (26.04.2024) do godz. 20:00