Pismo Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego skierowane do Prezesa Rady Ministrów w styczniu b.r. dotyczące podwyżek cen energii

Pismo Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego skierowane do Prezesa Rady Ministrów w styczniu b.r. dotyczące podwyżek cen energii

(…) Skala podwyżek i ich częstotliwość powoduje niepokój społeczny, gdyż wzrosty opłat następują  na niespotykaną dotychczas skalę.  Przekazywane w ubiegłym roku informacje, że wzrost opłat…