W związku ze zbliżającym się w sobotę Światowym Dniem Sprzątania Świata (World Cleanup Day) chcemy zaprosić na piątek 15.09 na Sprzątanie Niedźwiadków.

Niedźwiadki (niem. Butter Berg) – trój wierzchołkowe wzniesienie 604 m, 623 m i 629 m n.p.m., w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich.

Góra położona jest w północno-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, na terenie miasta Wałbrzycha, na wschód od dzielnicy Podgórze.

Trój kulminacyjny grzbiet w kształcie rozciągniętego stożka o dość stromych zboczach z charakterystycznymi trzema wierzchołkami, które mimo małej wysokości względnej w stosunku do płaszczyzny szczytowej, czynią wzniesienie łatwo rozpoznawalnym w terenie. Jest szczytem, który góruje ponad 100 m nad najwyżej położonymi na południowo-zachodnim zboczu zabudowaniami. Południowo-zachodnie zbocze Niedźwiadków opada w stronę zabudowań Podgórza, północne ku Nowemu Miastu, a wschodnie w kierunku zabudowań Rusinowej.