Realizując przyjęty plan pracy na rok 2023 przystąpiliśmy do inwentaryzacji infrastruktury radio-komunikacyjnej na zasobach Spółdzielni. Weryfikujemy zainstalowane na dachach urządzenia służące do nadawania i odbioru sygnałów radiowych (krótkofalarskie, dostępu do usług multimedialnych w tym internetu). Prosimy Państwa, jeżeli posiadacie zainstalowane na dachach urządzenia nadawczo – odbiorcze (anteny) o zgłoszenie tego faktu do Spółdzielni telefonicznie lub pod adresem sekretariat@sm-skarbek.pl do dnia 15.09.2023. Jeżeli posiadacie wiedzę o antenach innych użytkowników/firm/instytucji które mogłyby nie móc zgłosić do Spółdzielni tego faktu, prosimy o przekazanie tej informacji.

Infrastruktura, która nie zostanie poprawnie zidentyfikowana zostanie usunięta z dachu.

Inwentaryzacja nie dotyczy anten satelitarnych służących do odbioru TV dla użytkowników indywidualnych.