Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w dniu 26.04.2024 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która zacznie obowiązywać od dnia 30.05.2024 r.