(…) Skala podwyżek i ich częstotliwość powoduje niepokój społeczny, gdyż wzrosty opłat następują  na niespotykaną dotychczas skalę.  Przekazywane w ubiegłym roku informacje, że wzrost opłat nie może przekroczyć 40%, w konfrontacji z rzeczywistą skalą podwyżek, powoduje dużą dezorientację mieszkańców, którzy zostali wprowadzeni w błąd poprzez nieprecyzyjny przekaz i obecnie trudno jest racjonalnie wytłumaczyć powody tak dużych wzrostów opłat. 

Zwracamy uwagę, że dalsze utrzymywanie się tak wysokiej dynamiki wzrostu cen za dostawę energii cieplnej będzie zagrażać płynności finansowej wielu gospodarstw domowych, które mierzą się ze wzrostami opłat również z innych tytułów.

W związku z powyższym, jako stowarzyszenie, którego celem statutowym są między innymi działania na rzecz polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli oraz racjonalnej polityki czynszowej, zwracamy się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie wprowadzonych regulacji prawnych, których celem było obniżenie opłat za ciepło systemowe i ich korektę w sposób uniemożliwiający dokonywanie tak wysokich zmian stawek opłat w tak krótkim okresie czasu. Problem ten dotyczy wielu milionów obywateli zamieszkujących budynki wielorodzinne i wymaga wprowadzenia racjonalnych i szybkich  rozwiązań legislacyjnych.