W dniu 13.11.2023 nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu ofertowego na wynajem garażu w Wałbrzychu przy ul. Stanisława Moniuszki 66I o powierzchni użytkowej 16,76 m 2.

Liczba ofert otrzymanych:             7

Liczba ofert odrzuconych:             0

Wywoławcza stawka czynszu wynosiła: 12,00 zł netto (słownie: dwanaście złotych/m2 netto)

Uzyskana stawka czynszu wyniosła: 17,90 zł netto (słownie: siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy/m2 netto)