Zarząd SM Skarbek prowadzi cykl spotkań z mieszkańcami.

W najbliższym czasie zaplanowane zostały kolejne spotkania:

15.05.2023 (poniedziałek) ul. Basztowa 80/82/70/68 (spotkanie odbędzie się na klatce schodowej)

Basztowa 80 godz. 16.00

Basztowa 82 godz. 16.30

Basztowa 70 godz. 17.00

Basztowa 68 godz.17.30

16.05.2023 (wtorek) ul. Basztowa 66/32/24 (spotkanie odbędzie się na klatce schodowej)

Basztowa 66 godz. 16.00

Basztowa 32 godz. 16.30

Basztowa 24 godz. 17.00

Zapraszamy Państwa do włączenia się w spotkanie.

Dziękujemy za dotychczasowe spotkania, merytoryczne rozmowy i liczne uczestnictwo. Dotychczas spotkania odbyły się:

14.03.2023 ul Karkonoska 4cde ( spotkanie odbędzie się w sali świetlicy) o godzinie 16:00

17.03.2023 ul Okrzei 3 (spotkanie odbędzie się na klatce schodowej na II piętrze) o godzinie 16:00

20.03.2023 ul. Parkowa 3 ( spotkanie odbędzie się w holu na parterze) o godzinie 16:00

24.03.2023 ul. Równoległa 11a (spotkanie odbędzie się na klatce schodowej) o godzinie 16:00

28.03.2023 ul. Miczurina 4 (spotkanie odbędzie się na piętrze budynku) o godzinie 16:00

04.04.2023 ul. Obrońców Westerplatte 43 (spotkanie odbędzie się na klatce schodowej) o godzinie 16:00

05.04.2023 ul. Miłosza 14 (spotkanie odbędzie się na klatce schodowej) o godzinie 18:00 (zmiana godziny)

04.05.2023 (czwartek) ul. Dubois 1 (spotkanie odbędzie się na klatce schodowej na I piętrze) o godzinie 16:00

10.05.2023 (środa) ul. Staszica Boguszów Gorce (miejsce uzależnione od pogody) o godz. 16.00

Szykujemy kolejne spotkania i zapraszamy do czynnego udziału.

Zarząd SM Skarbek