Informujemy, że z dniem 01 lipca 2023 roku usługa sprzątania terenów zewnętrznych (sprzątanie, koszenie, zimowe dbanie itp.) będzie świadczona bezpośrednio przez Spółdzielnię. Wartość świadczonej usługi pozostaje bez zmian.