Zużyte środki ochrony osobistej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek” Urząd Miasta Wałbrzycha oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

W związku z problemem zanieczyszczania przestrzeni miejskiej (ulice, chodniki, alejki) przez zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), stosowane przez mieszkańców w czasie epidemii przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu podstawowych zasad utrzymania czystości poprzez wyrzucanie zużytych środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) do koszy/pojemników miejskich w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i porządku na terenie miasta Wałbrzycha.

Zużyte środki ochronne stanowią zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mieszkańcy, po użyciu jednorazowych rękawiczek i maseczek, powinni bezzwłocznie wyrzucić je do kosza na odpady zmieszane.

Art. 145. Zanieczyszczenie miejsca publicznego (Dz.U.2019. poz. 821) – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.