W związku z tym, prosimy o wykorzystanie innych dni do załatwienia pilnych spraw. Przypominamy, że we wtorki pracujemy do godz. 16.00.

Telefon alarmowe czynne będą bez zmian.